YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Ulusal Mimari Proje Yarışması - Belediye Hizmet Binası, Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Tasarımı

001 Yarışma Şartnamesi ve Eki

002 İhtiyaç Programı

003 1_25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

004 1_5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

005 1_1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notları

006 1_1000 Ölçekli Hali Hazır Durum Haritası

007 Alana Ait Ölçü Krokileri

008 Alana Ait Plankoteler

009 Alana Ait İmar Durumları

010 1_1000 Ölçekli Yarışma Sınırı Paftası

011 1_500 Ölçekli Maket Sınırı Paftası

012 İlçe Bütünü ve Yarışma Alanında Trafik Akış Şemasını Gösterir Çizimler

013 Mülkiyet Durmunu Gösterir Pafta

014 Jeolojik Etüt Önlemli Alanları Gösterir Pafta

015 Yarışma Alanı Zemin Durum Bilgi Notu

016 Proje Alanı ve Yakın Çevresi Alt Yapı Proje ve Raporları

017 Fotoğraf Yön Paftası

018 Yarışma Alanı ve Yakın Çevresine Ait Fotoğraflar, Uydu Görünüsü, Havadan Çekim Videosu

019 İlçe Genel Tanıtımı

020 İzban Hattı Çevresinde Alt / Üst Geçitleri Gösterir Pafta

021 Diğer Dökümanlar